INFOGRAFIS ANGGARAN BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021ANGGARAN BELANJA

Rp 66.151.143.000

Rp | 56,62 %

ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

Rp 66.151.143.000

Rp | 56,62 %


SEKRETARIAT


TARGET
Rp 48.460.561.000

REALISASI
Rp | 63,73 %

BIDANG 1 | SKPM


TARGET
Rp 1.136.548.000

REALISASI
Rp | 23,33 %

BIDANG 2 | PKT


TARGET
Rp 2.140.424.000

REALISASI
Rp | 45,17 %

BIDANG 3 | PKJF


TARGET
Rp 1.559.984.000

REALISASI
Rp | 39,23 %

BIDANG 4 | PKM


TARGET
Rp 12.853.626.000

REALISASI
Rp | 36,79 %

ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

Rp 0

Rp | nan %

ANGGARAN PENDAPATAN

Rp 18.342.755.000

Rp | 80,86 %