INFOGRAFIS ANGGARAN BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020ANGGARAN BELANJA

Rp 51.459.841.000

Rp | 70,05 %

ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

Rp 24.061.160.000

Rp | 66,31 %


SEKRETARIAT


TARGET
Rp 16.161.387.000

REALISASI
Rp | 66,67 %

BIDANG 1 | SKPM


TARGET
Rp 437.747.000

REALISASI
Rp | 46,05 %

BIDANG 2 | PKT


TARGET
Rp 633.539.000

REALISASI
Rp | 91,21 %

BIDANG 3 | PKJF


TARGET
Rp 583.163.000

REALISASI
Rp | 76,67 %

BIDANG 4 | PKM


TARGET
Rp 6.245.324.000

REALISASI
Rp | 63,31 %

ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

Rp 27.398.681.000

Rp | 73,34 %

ANGGARAN PENDAPATAN

Rp 5.404.774.000

Rp | 78,19 %